• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Renowacji figury Matki Boskiej Partyzanckiej

Renowacji figury Matki Boskiej Partyzanckiej

Już w najbliższym czasie rozpoczną się działania związane z realizacją projektu dotyczącego „Renowacji figury Matki Boskiej Partyzanckiej”. Przypominamy, że Gmina Bełżyce otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 16 tys. złotych. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Projekt był uzgadniany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Prace polegać będą na renowacji pomnika figury Matki Boskiej oraz nowym zagospodarowaniu terenu. Planowana nowa kompozycja układu zielni przewiduje nasadzenia roślinne oparte na grupach ozdobnych krzewów. W celu jej realizacji niezbędne jest usunięcie istniejących drzew. Rosnące drzewa stwarzają również bezpośrednie zagrożenie dla znajdującej się w ich sąsiedztwie figury Matki Boskiej, poprzez korzenie, które powodują pękanie podstawy pomnika oraz niszczą nawierzchnie placu wokół pomnika.

Tekst i foto Szymon Topyło.

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates