• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rozwój usług elektronicznych

W dniu 6 lutego 2019 r. w  Krasnymstawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Krasnystaw, Gminy Bełżyce oraz Gminy Kazimierz Dolny dotyczące realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko – wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko – wiejskiej Bełżyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego zw środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrzowie, Skarbnicy, informatycy oraz pracownicy merytoryczni zajmujący się projektem. Celem spotkania było omówienie kluczowych spraw dotyczących wspólnej realizacji Projektu oraz podpisanie aneksu do Umowy Partnerskiej z dnia 7 października 2016 r.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych. Zakończenie rzeczowe realizacji zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

21

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates