• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

IV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 18.12.2018 roku (wtorek), o godz. 13.30, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bełżyce.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates