• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 27.11.2018 roku (wtorek), o godz. 12 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej Sportu i Spraw Socjalnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo Regulaminowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Bełżyc.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/384/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 140 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates