• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 20.11.2018 roku (wtorek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Na podstawie art.20 ust.2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie  z dnia 9 listopada 2018 roku zawiadamiam, że zwołuję I - sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Bełżycach na dzień 20 listopada 2018 roku, o godz. 9-tej  w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 5. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym:
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
   a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) prezentacja kandydatów,
   d) przeprowadzenie głosowania,
   e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
   a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących,
   b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
   c) prezentacja kandydatów,
   d) przeprowadzenie głosowania,
   e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Informuję również, że zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.995 z późn. zm.) zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Burmistrz Bełżyc

Ryszard Góra

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates