• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 15.11.2018 roku (środa), o godz. 11 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 5. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego  na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bełżyce na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2018 rok.
 9. Zapoznanie z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej za 2017 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 141 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates