• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LVII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 17.10.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja z realizacji imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenia wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą w okresie letnim.
 7. Informacja na temat środków zewnętrznych – stopień ich pozyskiwania i wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVI/306/17 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bełżyce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2018 rok.
 14. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i pracy stałych Komisji Rady Miejskiej za VII kadencję w latach 2014 - 2018.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates