• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Akty prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Bełżyc z dnia 02.01.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018. (otwórz>>)

 

DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie środków na realizację zadania (otwórz>>)

Sprawozdanie z realizacji zadania (otwórz>>)


 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates