• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LVI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 28.09.2018 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bełżyce za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym 2018/19.
 7. Sprawozdanie za lata 2016 – 2017 z realizacji „ Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bełżyce”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bełżyce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego 100 – lecie Niepodległości Polski w mieście Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Figury na działalność Burmistrza Bełżyc.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  nawiązania współpracy Gminy Bełżyce z wsią Nosaczewice w Rejonie Rożyszczeńskim, Województwie Wołyńskim na Ukrainie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Bełżycach do określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bełżyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bełżyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Bełżyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bełżyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2018 rok.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 143 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates