• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej

Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie na "Renowację figury Matki Boskiej Partyzanckiej" znajdującej się przy ul. Rynek.

 

Kwota dofinansowania wynosi 16 tys. złotych (poziom dofinansowania 66,41%) przy wartości całkowitej renowacji 24 091,00 zł. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", przyjęte na posiedzeniu Rady LGD "Kraina wokół Lublina" w dniu 19 lipca 2018 roku. Prace polegać będą na dezynfekcji, usunięciu nawarstwień węglanowych, odsalaniu, rekonstrukcji uszkodzeń, impregnacji, hydrofobizacji i wykonaniu tablicy informacyjnej. Termin wykonania 2019 rok. Dodatkowo samorząd przeznaczy z budżetu gminy środki finansowe na zmianę przestrzeni wokół pomnika.

 

 
Free business joomla templates