• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Festiwal edukacyjno-promocyjnego „PASIEKA”

http://www.site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/LOGA.png

W dniu dzisiejszym Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra i Zastępca Burmistrza Marcin Olszak spotkali się z JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem.

Podczas wizyty Burmistrz Bełżyc podziękował panu Rektorowi za pomoc w przygotowaniu i objęciu patronatem honorowym Festiwalu edukacyjno-promocyjnego „PASIEKA” realizowanego w dniu 17.06.2018 roku w Bełżycach.
Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne.
Projekt realizowany przez Miejski Dom Kultury w Bełżycach z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości: 26 256,03 zł.

fot. Maciej Niedziółka

 

016009

 
Free business joomla templates