• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 27.06.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 1075/10 położonej w Bełżycach przy ul. Fabrycznej 4 wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2018 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 125 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates