• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Odbudowa drogi powiatowej w miejscowości Zalesie i Wierzchowiska

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach rozpoczął odbudowę dróg powiatowych w południowej części naszej gminy. Realizowane są dwa odcinki o łącznej długości 6,172km. Pierwszy z nich to „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2243L od km 0+000 do km 1+475 w miejscowości Zalesie gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.”

 

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma PPTHU ROLBUD i kopalnia piasku Roman Madejek,  za kwotę 1 120 435,41zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie  nawierzchni asfaltowej na szerokości 5,5 m i długości 1,475 km od Krężnicy Okrągłej w stronę Zalesia. Podbudowa nawierzchni będzie wykonana w dwóch warstwach z kruszywa łamanego o łącznej grubości 25 cm, pobocza tłuczniowe. Wykonany zostanie również remont przepustów. Kolejnym zadaniem jest „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2245L od km 6+592 do km 11+289 w miejscowości Wierzchowiska gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.” Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski  za łączna kwotę 3 229 898,28 zł. Odbudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm  na długości 4,697 km i  szerokości 5,5 m na podbudowie  z kruszywa grubości 10 cm. Roboty ziemne obejmują odtworzenie rowów. Zakres prac obejmuje  również wykonanie zjazdów z tłucznia wraz z przepustami, a istniejące zjazdy z kostki brukowej będą przebrukowane.  Wszystkie istniejące przepusty zostaną oczyszczone. Termin zakończenia zadania to 20.12.2017r.

Finansowanie inwestycji pochodzi w 80% ze środków MSWiA dysponowanych  przez Urząd Wojewódzki oraz 20% udział Powiatu Lubelskiego i Gminy Bełżyce.

Środki finansowe zostały przyznane w listopadzie i muszą być wykorzystane do końca roku. Dlatego,  firmy które wygrały przetarg zaangażowały dużo sprzętu i ludzi żeby wykonać zaplanowane zadania jak najszybciej.  Prace prowadzone są całą szerokością drogi, jest to metoda szybsza i bardziej efektywna, powoduje to jednak utrudnienia dla mieszkańców, za które przepraszamy.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates