• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Przebudowa drogi gminnej

Zakończono prace nad robotą budowlaną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107007 L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewidencyjny 452 w miejscowości Podole”. Projekt jest współfinansowany z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka drogi o długości  1,482 km, w ramach prac wykonano m. in. nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza, wykonano oznakowanie.

 

W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty cel polegający na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz terenów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107007L o długości ok. 1,5 km w miejscowości Podole.

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła  465 552,39 zł. z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 63,63% wartości zadania, pozostała kwota to środki własne Gminy Bełżyce.

 
Free business joomla templates