• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

PRZEBUDOWA DRÓG

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych


Przebudowa dróg powiatowych

1. Dot. postępowania przetargowego pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów.

Część 1 zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 2+742,00 do km 5+356,00” – umowa podpisana w dniu 07 lipca 2017r. Wartość umowna wynosi: 2 009 440,79 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 października 2017r. Inspektor Nadzoru: Pan Robert Puliński Wykonawca robót: Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin . Kierownik budowy w osobie: Pani Aleksandra Szuflita

Część 2 zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 0+000,00 do km 5+971,00” – umowa podpisana w dniu 07 lipca 2017r. Wartość umowna wynosi: 4 197 659,02 zł zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 października 2017r. Inspektor Nadzoru: Pan Robert Puliński Wykonawca robót: Konsorcjum firm w składzie: Lider - PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik oraz Partner - PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz. Kierownik budowy w osobie: Pan Adrian Wilk

Część 3 zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple - Trzciniec od km 0+000 do km 5+358,88” – umowa podpisana w dniu 07 lipca 2017r. Wartość umowna wynosi: 4 068 526,40 brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 października 2017r. Inspektor Nadzoru: Pan Robert Puliński Wykonawca robót: WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik . Kierownik budowy w osobie: Pan Marek Gosztyła

2. Dot. zadania pn. Zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2423L ul. Kościuszki z droga powiatową nr 2246L ul. Przemysłowa w Bełżycach. Umowa podpisana w dniu 23 czerwca 2017r. Wartość umowna wynosi: 86 127,79 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017r. Inspektor Nadzoru z ramienia ZDP – Lucjan Banaszek i Bogusław Stochmalski. Wykonawca robót: P.U.H. Usługi Transportowe Roboty Ziemne Markiem Ziemlewskim 20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 78 C. Kierownik budowy w osobie: Tomasz Mordel.

W sprawach dotyczących ww. robót należy kontaktować się pod nr tel.  (81) 516-28-85

Przebudowa dróg gminnych

1. Dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr Nr 107007L Zosin – Jaroszewice. Umowa podpisana w dniu 13 czerwca 2017r. Wartość umowna wynosi: 465 552,39 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017r. Inspektor Nadzoru – Marek Duda. Wykonawca robót: P.H.U. ROLBUD Roman Madejek 24-350 Chodel, Godów 1. Kierownik budowy w osobie: Stanisław Winiarski,

W sprawach dotyczących ww. robót należy kontaktować się pod nr tel.  (81) 516-27-41

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates