• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko chlewni rozrodu z odchowalnią prosiąt, z silosami paszowymi, zbiornikami na gnojowicę, zbiornikiem na ścieki bytowe, studnią głębinową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Krężnica Okrągła, gm. Bełżyce. (otwórz>>)

Załącznik Nr 1. Mapa zagospodarowania terenu przedsięwzięcia. (otwórz>>)

Załącznik Nr 2. Kopia mapy ewidencji gruntów obejmująca teren przedsięwzięcia - obszar oddziaływania (kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ stanowi załącznik do Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). (otwórz>>)

Załącznik Nr 3. Wypis z rejestru gruntów obejmujący teren przedsięwzięcia oraz wykaz właścicieli nieruchomości dla działek sąsiednich. (otwórz>>)

Załącznik Nr 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (otwórz>>)

Załącznik Nr 5.1. Powietrze. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. (otwórz>>)

Załącznik Nr 5.2. Powietrze. Wyniki obliczeń komputerowych. (otwórz>>)

Załącznik Nr 5.3. Powietrze. Izolinie stężeń godzinowych amoniaku. (otwórz>>)

Załącznik Nr 5.4. Powietrze. Izolinie stężeń rocznych amoniaku. (otwórz>>)

Załącznik Nr 6.1. Hałas. Dane wyjściowe - parametry emitorów, ekranów oraz wyniki obliczeń w punktach obserwacyjnych. (otwórz>>)

Załącznik Nr 6.2. Hałas. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates