• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego następujących zadań publicznych w roku 2016.

 

 

Pełna treść ogłoszenia (otwórz>>)

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 27 stycznia 2016 roku. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2016 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (otwórz>>)

Protokół z otwarcia kopert z ofertami. (pdf. otwórz>>)

Protokół z otwarcia kopert z ofertami. (doc. otwórz>>)

Karta spełniania wymogów formalnych. (pdf. otwórz>>)

Karta oceny merytorycznej oferty. (pdf. otwórz>>)

Oświadczenie oferenta. (pdf. otwórz>>)

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (pdf. otwórz>>)

Wzór oferty. (doc.otwórz>>)

Wzór sprawozdania. (doc.otwórz>>)

Wzór umowy. (doc.otwórz>>)

Wzór opisu faktury konkurs 2016. (doc.otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates