• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Nabór wniosków 2016 - NOWE DACHY

UWAGA  MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻYCE!

Dofinansowanie do nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych:

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 roku.

Dofinansowanie to przyznawane jest rodzinom najbiedniejszym, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł.

Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 • dochód na osobę w gospodarstwie domowym;
 • liczbę dzieci w gospodarstwie domowym;
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym z orzeczoną niepełnosprawnością; oraz
 • samotne wychowywanie dzieci.

W ramach dofinansowania rodziny najbiedniejsze otrzymują: blachę na nowe pokrycie dachowe, gąsiory kalenicowe oraz folię paraprzepuszczalną stosowaną pod pokrycie dachowe. Pozostałe koszty i obowiązki związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego spoczywają na właścicielu nieruchomości.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie: "Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu".

Zmiany jakie zaszły w stosunku do Regulaminu z roku poprzedniego to:

 • uszczegółowienie dotyczące składu komisji powołanej do oceny Wniosków na nowe pokrycia dachowe - § 7 w/w Regulaminu,
 • uszczegółowienie kryteriów na podstawie której będą oceniane przedmiotowe Wnioski, w tym kryteria dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - § 8 w/w Regulaminu.

Nabór wniosków w tut. Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce, pok. nr 14 będzie trwać od dnia 18.01.2016 roku do dnia 29.01.2016 roku!

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce, tel. 81 516 27 62, na stronie internetowej tut. Urzędu: www.belzyce.pl oraz na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl.

Do pobrania:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację nowego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym; (pobierz druk >>)
 • Uchwała Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacjji projektu pt.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" (pobierz drukt>>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates