• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Plan gospodarki niskoemisyjnej

 

Szanowni Mieszkańcy,

chcąc zwiększyć szanse Gminy Bełżyce, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przystąpiliśmy do stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym gminy dającym możliwość ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne dla inwestycji z zakresu chociażby termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wymiany oświetlenia ulicznego, budowy systemów fotowoltanicznych, w tym również dla indywidualnych gospodarstw domowych, czy realizację innych innowacyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.Sporządzenie PGN oprócz umożliwienia gminie ubiegania się o dotacje unijne stwarza perspektywę oszczędności dla budżetu gminy , wynikających z optymalizaji zużycia energii, tworzy pozytywny efekt wizerunkowy jako samorządu wdrażającego innowacyjne rozwiązania, a także realizującego prośrodowiskową i rozwojową politykę z myślą o lokalnej społeczności w długoterminiowej perspektywie.W związku z powyższym zapraszamy do współudziału w tworzeniu planu. W tym celu  zachęcamy Państwa jako Mieszkańców Gminy, oraz Przedsiębiorców działąjących na jej terenie do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Bełżyce, będących Państwa własnością, lub w których prowadzona jest działalność.Szczególnie istotne są informacje dotyczące: powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw,  stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną bazę danych, których pozyskanie daje gwarancję stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania. Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłoby potencjalnie godzić w interes przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Osobą do kontaktu w sprawach PGN jest pan Damian Wyroślak, pok.21 tel. 81 517 25 79, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub przesłać pocztą do dnia 31.12.2015 roku na adres:

Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3 , z dopiskiem "PGN Bełżyce"

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1. Ankieta dla jednostek organizacyjnych

2. Ankieta dla sołtysów

3. Ankieta dla mieszkańców

4. Ankieta dla przedsiębiorców

5. Ankieta dla wspólnot mieszkaniowych

 

 


 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates