• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zawiadomienie Burmistrza Bełżyc z dnia 2 marca 2015 r.

Zawiadomienie Burmistrza Bełżyc z dnia 2 marca 2015 roku dot. wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody podziemnej wraz z przyłączami i hydrantami na terenie LST - POLSKA Zakład Produkcyjny w Bełżycach - studnia na potrzeby nawadniania i cele przeciwpożarowe". (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates