• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Segregacja odpadów

Przewodnik jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów (otwórz>>)

 

„CZYSTA GMINA – CZYSTE ŚRODOWISKO”

PRZEWODNIK JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW  – CZYLI CO, GDZIE WRZUCAĆ?

Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy Gminy Bełżyce, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani do segregowania odpadów z podziałem na tzw.: „frakcję suchą” - segregowane odpady komunalne (tj.: papier i makulatura; metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; oraz szkło i opakowania szklane) i „frakcję mokrą” - niesegregowane, zmieszane  odpady komunalne.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej „frakcja sucha” zbierana będzie w 3 przeźroczystych workach z barwnymi nadrukami oznaczającymi ich przeznaczenie w następujących kolorach:

 • NADRUK NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
 • NADRUK ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 • NADRUK ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
 • bądź w specjalistycznych pojemnikach o pojemnościach: 110/120 l.

W zabudowie wielorodzinnej „frakcja sucha” zbierana będzie do specjalistycznych pojemników o pojemnościach od 1100 l do 7000 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, w trzech kolorach:

 • NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
 • ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 • ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

„Frakcja mokra” - czyli odpady nienadające się do recyklingu, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 i 240 l natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady te zbierane będą do pojemników o pojemnościach 1100 l do 7000 l ustawionych w uzgodnionych z Zarządcą miejscach.

Odpady problematyczne i te które nie będą ani „frakcją suchą” ani „frakcją mokrą” będą zagospodarowane w oparciu o powstały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który tymczasowo zlokalizowany zostanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 – 200 Bełżyce, a docelowo będzie się mieścił przy budowanym właśnie Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach „przy drodze Czółnowskiej”.

Uwaga! Przy segregacji odpadów należy kierować się poniższymi wskazówkami:

„FRAKCJA SUCHA”, powinna być gromadzona w następujący sposób:

 • w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: w trzech przeźroczystych workach,  z kolorowymi nadrukami, z przeznaczeniem na: papier i makulaturę; metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; oraz szkło i opakowania szklane bądź w specjalistycznych pojemnikach o pojemnościach: 110/120 l;
 • w zabudowie wielorodzinnej: w specjalistycznych pojemnikach o pojemnościach od 1100 l do 7000 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, w trzech kolorach: niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę; żółty – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz zielony – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

PAPIER I MAKULATURA:

DO WORKA, POJEMNIKA, NALEŻY WRZUCAĆ:

 • gazety, książki, prospekty, katalogi, zeszyty, czasopisma, kolorowe magazyny, (lakierowaną okładkę należy oderwać);
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy (z wyjątkiem ścinków papierowych);
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

PAMIĘTAJMY:

 • karton należy zgnieść;
 • papier wyprostować i złożyć.

! NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową  (np.: opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np.: papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy napojach);
 • kalki; papieru termicznego i faksowego, papieru woskowanego;
 • papieru woskowanego,
 • lakierowanego papieru z folderów reklamowych, lakierowanych torebek papierowych;
 • zdjęć;
 • papieru z przezroczystą folią;
 • styropianu;
 • tapet;
 • artykułów i odpadów odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch);
 • worków po cemencie, zaprawach;
 • zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych.

METAL, TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:

DO WORKA, POJEMNIKA, NALEŻY WRZUCAĆ:

METALE, czyli:

 • zgniecione aluminiowe puszki:
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, garnki, pokrywki od słoików, kapsle z butelek, rury, druty);
 • opakowania po areozolach (po dezodorantach, lakierach i piankach do włosów);
 • puszki po piwie i napojach.

Pamiętaj przed wrzuceniem zawsze zgniataj puszki!

TWORZYWA SZTUCZNE, czyli:

 • puste, zakręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
 • puste butelki plastikowe, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach i środkach czystości;
 • umyte, plastikowe opakowania po żywności (np.: po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych;
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych;
 • czyste kanistry plastikowe;
 • doniczki plastikowe;
 • plastikowe skrzynki, wiaderka, miski;
 • plastikowe meble ogrodowe.

Opakowanie musi być puste i czyste!

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, czyli:

 • opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności – tzw. tetrapaki (np.: kartony po mleku czy sokach).

Przed wrzuceniem zawsze dokładnie opróżnij i zgnieć opakowanie!

PAMIĘTAJMY:

 • puszki i kartony należy zgnieść;
 • opakowania z tworzyw sztucznych zgnieść, zakręcić nakrętkę przed wrzuceniem;
 • wrzucajmy tylko czyste, opróżnione i zgniecione opakowania.

 

! NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

METALI, takich jak:

 • opakowań i puszek po farbach i lakierach, piankach montażowych, silikonach,
 • baterii i kabli elektrycznych, innych elementów elektrycznych;
 • długopisów;
 • części samochodowych.

TWORZYW SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH, takich jak:

 • butelek i opakowań po olejach samochodowych, silnikowych oraz spożywczych, smarach;
 • butelek po płynach chłodniczych;
 • opakowań po środkach ochrony roślin, chwasto lub owadobójczych;
 • opakowań po nawozach i kiszonkach;
 • opakowań po lekach, strzykawek, innych opakowań pochodzenia medycznego;
 • styropianu;
 • gumy;
 • mokrych folii, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością;
 • tłustych butelek i pojemników;
 • butów, torebek, ubrań;
 • sprzętu AGD.

 

SZKŁO I ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA:

DO WORKA, POJEMNIKA NALEŻY WRZUCAĆ:

 • butelki i słoiki szklane ze szkła bezbarwnego  i kolorowego po żywności i napojach (po odkręceniu nakrętek, zdjęciu zacisków i gumowych uszczelek);
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

PAMIĘTAJMY:

 • opakowanie musi być czyste;
 • nie należy tłuc szkła przed jego wrzuceniem.

 

! NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • porcelany i ceramiki, w tym: doniczek ceramicznych;
 • bombek choinkowych:
 • żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • szkła stołowego, szkła okularowego, naczyń żaroodpornych;
 • fajansu, kryształów;
 • zniczy;
 • butelek po lekarstwach, termometrów rtęciowych;
 • ekranów i lamp telewizyjnych;
 • luster, szyb samochodowych;
 • szkła okiennego, zbrojonego i okularowego.

 

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, czyli:

 • obierki z owoców i warzyw;
 • pieczywo, skorupki jaj;
 • resztki z jedzenia, ale nie zawierające mięsa i kości;
 • fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym;
 • oraz odpady zielone, czyli:

ü  liście, patyki, gałęzie, skoszona trawa, trociny, zwiędłe kwiaty, chwasty;

w pierwszej kolejności powinny być zagospodarowywane na terenie danej nieruchomości poprzez kompostowanie. Kompostowanie jest najtańszą i najprostszą metodą zagospodarowania odpadów. W przypadku braku kompostownika lub niemożności jego ustawienia np.: „za mała powierzchnia działki” (działka poniżej 10 ar), w/w odpady należy dostarczać w workach lub pojemnikach (zakupionych we własnym zakresie) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zorganizowanego przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 – 200 Bełżyce. W zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej poniżej 10 arów odpady kuchenne ulegające biodegradacji można umieścić w pojemniku na „frakcję mokrą”.

 

! DO ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH nie zaliczamy:

 • odpadów zwierzęcych, artykułów higienicznych, materiałów sprzężonych, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, płynów, popiołu z pieca.

 

PRZETERMINOWANE LEKI: należy oddać bezpłatnie do PSZOK – u lub apteki.

CHEMIKALIA (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.): należy oddać do PSZOK – u.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY: należy wystawić dwa razy do roku jako tzw.: „wystawkę” lub oddać bezpłatnie do PSZOK – u, bądź też wrzucić do pojemników rozstawionych w szkołach, sklepach elektronicznych lub instytucjach.

POPIÓŁ w pierwszej kolejności powinien być zagospodarowany na terenie własnej nieruchomości, we własnym zakresie. W przypadku nieruchomości jego zagospodarowania w/w odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zorganizowanego przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul.  Przemysłowa 26, 24 – 200 Bełżyce – we własnym zakresie i własnym środkiem transportu.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, czyli:

 • sprzęt RTV;
 • sprzęt komputerowy;
 • urządzenia gospodarstwa domowego (AGD);
 • żarówki, świetlówki;
 • kontakty, wyłączniki, bezpieczniki;
 • baterie i akumulatory;
 • urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne;
 • przewody elektryczne;
 • zabawki elektryczne, sprzęt relaksacyjny i sportowy;

będą odbierane 2 razy w roku jako tzw.: „wystawka”: w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej sprzed posesji na której wytwarzane są odpady komunalne, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy je wystawić przy pojemnikach na odpady. Odpady te można również dostarczać własnym transportem, bezpłatnie do PSZOK – u, bez limitu wagowego pod warunkiem, że sprzęt ten jest w miarę kompletny.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, czyli:

 • stare meble (regały, tapczany, sofy);
 • stoły, krzesła;
 • dywany, wykładzina dywanowa;
 • zepsute wózki dziecięce;
 • zabawki dużych rozmiarów;

będą odbierane 2 razy w roku jako tzw.: „wystawka”: w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej sprzed posesji na której wytwarzane są odpady komunalne, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy je wystawiać przy pojemnikach na odpady. Odpady te mogą być również dostarczane bezpłatnie, własnym transportem do PSZOK – u.

 

! PAMIĘTAJ TO NIE JEST ODPADEM WIELKOGABARYTOWYM:

 • muszle klozetowe, umywalki, wanny, ramy okienne i drzwi, grzejniki, deski drewniane, panele, części samochodowe.

 

ZUŻYTE OPONY: będą odbierane 2 razy w roku jako tzw.: „wystawka”: w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej sprzed posesji na której wytwarzane są odpady komunalne, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy je wystawiać przy pojemnikach na odpady. Odpady te mogą być również dostarczane własnym transportem, bezpłatnie, do PSZOK – u.

ODPADY BUDOWALNE I ROZBIÓRKOWE: należy zagospodarować we własnym zakresie lub oddać bezpłatnie do PSZOK – u (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu).

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE TZW. „FRAKCJA MOKRA:

Pozostałe odpady komunalne z gospodarstwa domowego,  których nie da się wysegregować, (nie nadające się do ponownego przetworzenia), muszą trafić do pojemnika na odpady zmieszane (np.: opakowanie po oleju, zużyte art. hemiczne itp.). „Frakcja mokra” - w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzona będzie w pojemnikach o pojemności 120l i 240 l natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady te zbierane będą do pojemników o pojemnościach od 1100 l do 7000 l ustawionych w uzgodnionych z Zarządcą miejscach.

 

! PAMIĘTAJMY DO POJEMNIKA NA”FRAKCJĘ MOKRĄ” NIE WRZUCAMY:

 • odpadów biodegradowalnych i zielonych,
 • popiołu z pieca,
 • odpadów niebezpiecznych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół i zużyte opony można wystawić jako tzw.: „wystawkę” 2 razy w roku – zgodnie z harmonogramem, llub należy dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 -200 Bełżyce. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zagospodarować we własnym zakresie lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK – u. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył swoje usługi odbierania odpadów w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.

 

! PSZOK NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ:

 • zmieszanych odpadów komunalnych tzw.: :”frakcji mokrej”; oraz
 • odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.

NIE SPALAJMY ODPADÓW W PIECACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA!

Pamiętaj, że spalanie odpadów w piecach c.o jest bardzo szkodliwe. W trakcie spalania odpadów powstają trujące substancje, takie jak: pyły, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór. Należy mieć świadomość, iż substancje które wytworzą się podczas spalania osiadają następnie na roślinach i wszystkim co nas otacza, dostają się do wód gruntowych. Substancje te mają negatywny wpływ na nasz organizm.

W ramach nowego systemu odbiór odpadów komunalnych zmieszanych tzw.: „frakcji mokrej” oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych tzw.: „frakcji suchej” w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie Gminy Bełżyce odbywał się się będzie raz w miesiącu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej odbiór w/w odpadów odbywał się będzie raz na dwa tygodnie. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w ramach tzw.: „wystawek” odbywał się będzie 2 razy w roku.

POUCZENIE:

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował zbiórkę selektywną, a zbiera w sposób nieselektywny, operator po wcześniejszym ostrzeżeniu właściciela przekaże taką informację do Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Następnie w drodze decyzji zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak przy braku segregacji, czyli 14 zł/osobę.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych podlega przepisom Ordynacji Podatkowej oraz ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2007 roku, Nr 111, poz. 765  z póżn.zm.). Zgodnie z art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Gminy Bełżyce w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie, Nr 46 8733 0009 0015 0499 2000 0020 lub w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 10 sierpnia 2013 roku.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 100 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates