• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja jednej siłowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego oraz zjazdu drogi (budowie przyłącza dla istniejącej trakcji SN) w Bełżycach, gmina Bełżyce". (otwórz>>)

Załącznik do decyzji Burmistrza Bełżyc z dnia 18 czerwca 2013 roku. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisku. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 149 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates