• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na modernizacji browaru - montażu instalacji technologicznej do produkcji piwa w istniejącym obiekcie na działce nr ew. 741 w m. Babin, gm. Bełżyce. (otwórz>>)

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1. Orientacja, skala 1:100 000. (otwórz>>)
 2. Załącznik Nr 2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa - mapa zagospodarowania terenu, skala 1:1000. (otwórz>>)
 3. Załącznik Nr 3. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. (otwórz>>)
 4. Załącznik Nr 4. Wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna. (otwórz>>)
 5. Załącznik nr 5. Charakterystyka JCWPd nr 89 i 107. (otwórz>>)
 6. Załącznik nr 6. Analiza akustyczna. (otwórz>>)
 7. Załącznik nr 7. Wpływ inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. (otwórz>>)
 8. Załącznik nr 8. Mapa lokalizacji obszarów chronionych, skala 1:300 000. (otwórz>>)
 9. Załącznik nr 9. Mapa i formularz standardowy Natura 2000. (otwórz>>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 156 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates