• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 5 marca 2013 roku

Obwieszczenie Burmistrza Bełżyc z dnia 5 marca 2013 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. Nr 936 wraz z infrastrukturą techniczną w Bełżycach, ul. Kazimierska na działce nr 435". (otwórz>>)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. Nr 936 wraz z infrastrukturą techniczną w Bełżycach, ul. Kazimierska na działce nr 435". (otwórz>>)

Załącznik do decyzji Burmistrza Bełżyc. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates