• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

INFORMACJA

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej na rok 2019 (luty)

 

Przypominamy, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. (po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane) należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

 • Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakupiony olej napędowy w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku na 2019 rok.
 • W 2019r. dopłata do jednego litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1 zł.
 • Pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku wyłącznie przelewem na rachunek bankowy, którego numer należy podać we wniosku.
 • Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 14 lub pod numerem tel. 81 516-27-66.
 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Hodowcy będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Ważne: We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła. (Wniosek do ARiMR>>otwórz)

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku. (otwórz>>)

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (otwórz>>)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates