• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 747

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet IV. Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na terenie podległym Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie realizowane są dwa Projekty obejmujące swoim zakresem drogę wojewódzką Nr 747 relacji Iłża-Lipsko-Solec nad Wisłą-Opole Lubelskie-Bełżyce-Konopnica.

 1. "Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych"

Umowa nr POPW.04.01.00-06-002/12 z dnia 3 października 2012r.

 • Szacunkowa wartość Projektu wyniesie 215 113 087,36 PLN, w tym wysokość dofinansowania maksymalnie w wysokości 125 990 999,50 PLN i nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta nie może być niższy niż 15% kwoty kosztów kwalifikowanych.
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 12.11.2012r.
 • Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.04.2015r.

 

2. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień"

Umowa nr POPW.04.01.00-06-001/12 z dnia 3 października 2012r.

 • Szacunkowa wartość Projektu wyniesie 550 688 883,36 PLN, w tym wysokość dofinansowania maksymalnie w wysokości 362 844 740,70 PLN i nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta nie może być niższy niż 15% kwoty kosztów kwalifikowanych.
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 12.11.2012r.
 • Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 28.02.2015r.

 

Odcinek Chodel - Krężnica Okrągła (otwórz>>)

Odcinek Krężnica Okrągła - Bełżyce (Obwodnica Bełżyc (otwórz>>)

Odcinek Bełżyce - Radawiec (otwórz>>)

 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 747. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates