• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Przypominamy, że wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności.

Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin - jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.

Jedynie osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

 
Free business joomla templates