• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Informacje ogólne

Projekt pt. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi.

W dniu 30 marca 2011 Gmina Bełżyce podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Skuteczne NGO – Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Os priorytetowa VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest:

 • zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO,
 • opracowanie Strategii Współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami Pozarządowymi,
 • podpisanie umów na realizację wspólnych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • podpisanie umów partnerskich pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym,
 • podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i planowania dzięki udziałowi w Grupie Planowania Strategicznego,
 • ustanowienie stałego forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie Gminy Bełżyce.
 • Rozwój organizacji pozarządowych na terenie Gminy pozytywnie wpływa na walkę z problemami lokalnymi, szczególnie z wykluczeniem społecznym. Większa integracja społeczna mieszkańców jest jedną z najlepszych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Cel projektu realizuje również założenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki – Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Realizuje również wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym i szkoleniowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

   

  Gości online

  Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • Powiatowe Centrum Informacyjne
  • Mikroporady
  • Proekob
  • Miasto i biznes
  Free business joomla templates