• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Kontakt

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

tel.: 81 517 27 28

fax: 81 440 31 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres skrytki EPUAP: /622p5trthk/skrytka


W sprawie sporządzenia aktu zgonu dyżur telefoniczny Urzędu Stanu Cywilnego pełniony jest w sobotę w godzinach 8:00 - 9:00 pod numerem telefonu 609-950-027.

 

KONTA BANKOWE

UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:

21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce

Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.

STANOWISKO

IMIĘ
I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Burmistrz

Ireneusz Paweł Łucka

81 516-10-60

22

Zastępca Burmistrza
81 516-10-60 22

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogumił Robert Siramowski

81 516-27-61

17

Skarbnik Gminy

Piotr Adam Gradowski

81 516-27-65

15

Sekretarz Gminy Joanna Kaznowska 81 517-23-32 24

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału Iwona Filipek - Gomółka 81 516 27 46 25

Obsługa Rady

Beata Trojanowska

81 516-27-42

17

Informatyk

Konrad Gumiński

81 517-24-60

23

Informatyk ds. jednostek Piotr Ćwikliński 81 517-24-60 23
Oświata
Iwona Chmielewska 81 516 27 46 25
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie oraz kontrola w gminnych jednostkach organizacyjnych, kontrola dotacji
Ewelina Wiertel 81 516-27-42 17
Promocja, ochrona zdrowia, pożytek publiczny, fundusze unijne, profilaktyka alkoholowa, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marzena Wojtachnio 81 517-25-79 26
Projekty zewnętrzne, kultura, sport, promocja Joanna Sidorowicz 81 517-25-79 26

Kadry

Sylwia Kamola

81 516-27-36

28
Płace Jadwiga Król 81 516-27-36 28

Zamówienia publiczne

Małgorzata Węgiel

81 516-27-37

27

Sprawy gospodarcze i archiwum Agnieszka Bednarczyk - Kołtun 81 516-27-37 27
Biuro Obsługi Klienta Wojciech Sarna 81 516-27-54 Archiwum

REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Referatu

Andrzej Sulenta

81 516-27-39

11a

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości,
sprzedaż lokali
stanowiących
własność gminy,
numeracja
porządkowa
nieruchomości

Krzysztof Chmielewski

81 517-28-91

11

Umowy na rezerwacje stanowisk handlowych, umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących
własność gminy,
przekształcenia, opłaty
za użytkowanie
wieczyste

Agnieszka Złocka

81 517-28-91

11

Prowadzenie
ewidencji mienia
gminnego,
cmentarnictwo,
grobownictwo, służebności gruntowe
i przesyłu

Małgorzata Czerniec

81 517-28-91

11

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Wypis i wyrys, zagospodarowanie przestrzenne, czystość w gminie

Izabela Majewska

81 517-28-91 11
REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu
Szymon Topyło 81 516-27-41 13
Wydawanie decyzji
środowiskowych,
ochrona środowiska, zezwolenie na usuwanie
drzew i krzewów

Anna Madejczyk

81 516-27-38

12

Gospodarka odpadami komunalnymi, dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu, zezwolenia dla podmiotów w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych, zbiorniki bezodpływowe, prawo wodne. Patrycja Grzegorczyk 81 516-27-38 12

Drogi i inwestycje

Justyna Węgrzyn

81 516-27-41

13

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału Olga Matyjasik 81 516-27-63 14

Kasa

Małgorzata Wiślińska

81 517-25-83

02

Podatek od środków transportu Katarzyna Matyga 81 516-27-64 03
Księgowość jednostek Piotr Rakuś 81 516-27-61 04
Zwrot podatku
akcyzowego, opłaty
ryczałtowe
i licznikowe

Agnieszka Tarkowska

81 516-27-66

16

Rachunkowość budżetowa

Katarzyna Bednarczyk

81 516-27-63

14

Umowy dzierżawy Barbara Stanisławek 81 516-27-61 04
Podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja
Ewelina Zięba 81 516-27-66 16

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny

Małgorzata Obel

Iwona Bednarczyk

81 516-27-64

03

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny Hanna Sulenta 81 516-27-66 16

REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Z-ca Kierownika USC, Kierownik Referatu

Mariusz Dobrowolski

81 516-27-48

05

Z-ca Kierownika

Katarzyna Wojtowicz

81 516-27-48

05

Działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja taxi, ochrona przeciwpożarowa

Wojciech Baranowski

81 517-23-73

06

Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe Stanisław Denek 81 516-27-54 ul. Fabryczna 2 b

 

Godziny pracy w Urzędzie Miejskim:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
 • w soboty Urząd Miejski jest nieczynny.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Bełżyc przyjmuje interesantów od  godziny 8.00 do 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates