• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Składy Komisji Rady Miejskiej w Bełżycach w kadencji 2014-2018

Składy Komisji Rady Miejskiej w Bełżycach
w kadencji 2014 - 2018

Andrzej Chemperek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Bednarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ryszard Wroński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Komisja Mieszkaniowa
Andrzej Kotłowski - Przewodniczący
Dariusz Pruszkowski - Zastępca Przewodniczącego
Maciej Dariusz Taciak

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych
Grzegorz Kamiński - Przewodniczący
Rafał Brodziak - Zastępca Przewodniczącego
Franciszek Walenty Basak
Andrzej Bednarczyk
Dariusz Pruszkowski
Andrzej Kotłowski

Komisja Rewizyjna
Dariusz Pruszkowski - Przewodniczący
Franciszek Walenty Basak - Zastępca Przewodniczącego
Witold Gabriel Brewczak
Andrzej Kotłowski
Tomasz Wiśniewski
Mirosław Zbigniew Stachyra

Komisja Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
Rafał Brodziak - Przewodniczący
Tomasz Wiśniewski - Zastępca Przewodniczącego
Franciszek Walenty Basak
Andrzej Bednarczyk
Grzegorz Kamiński

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Franciszek Walenty Basak - Przewodniczący
Maciej Dariusz Taciak - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Bednarczyk
Witold Gabriel Brewczak
Grzegorz Kamiński
Ryszard Biernacki
Andrzej Kotłowski
Mirosław Zbigniew Stachyra
Jerzy Ryszard Wroński
Krzysztof Wróblewski

Komisja Statutowo - Regulaminowa
Maciej Dariusz Taciak - Przewodniczący
Józef Bolesław Maliborski - Zastępca Przewodniczącego
Rafał Brodziak
Tomasz Wiśniewski
Jerzy Wroński
Ryszard Biernacki

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego
Witold Gabriel Brewczak - Przewodniczący
Grzegorz Kamiński - Zastępca Przewodniczącego
Ryszard Biernacki
Andrzej Chemperek
Józef Bolesław Maliborski
Zbigniew Mirosław Stachyra
Maciej Dariusz Taciak
Jerzy Ryszard Wroński
Krzysztof Wróblewski

 

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama
Free business joomla templates