• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wybory Samorządowe 2010

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO w LUBLINIE z dnia
16 września 2010 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych [ otwórz >> ]

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO w LUBLINIE z dnia
17 września 2010 r. o przyjmowaniu zgłoszeń na kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych [ otwórz >> ]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w LUBLINIE z dnia
23 września 2010 roku [ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC z dnia 28 września 2010 roku. Informacja o podziale na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. [ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w Lublinie z dnia 27 września 2010 roku o podziale na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę wybranych radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO w Lublinie z dnia 29 września o podziale powiatu lubelskiego na okręki wyborcze, ich granice, numery i liczbę wybieranych radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lublinie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. [ otwórz >> ]

Zarządzenie NR 60/2010 Burmistrza Bełżyc z dnia 04 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Bełżyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku [ otwórz >> ]

Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 1/10 w Lublinie została powołana Powiatowa Komisja Wyborcza w Lublinie w składzie [ otwórz >> ]

Postanowienie Nr DBL 720-1/10 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych [ otwórz >> ]

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach [ otwórz >> ]

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach [ otwórz >> ]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. dokumenty wymagane do zgłoszenia. [ otwórz >> ]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 2 listopada 2010 roku, która informuje iż w drodze losowania przyzna numery list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Bełżycach.[ otwórz >> ]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 2 listopada 2010 roku, która informuje o publicznym losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. [ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 4 listopada 2010 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bełżycach zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 4 listopada 2010 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bełżyc w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 4 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bełżycach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany składów obwodowych komisji nr 1 i 3 wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.[ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 17 listopada 2010 roku o skreśleniu nazwiska kandydata [ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 23 listopada 2010 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Miejskiej w Bełżycach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku. [ otwórz >> ]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Bełżycach z dnia 23 listopada 2010 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów Burmistrza Bełżyc przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.[ otwórz >> ]

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates