• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Mapa procesów Urzędu Miejskiego w Bełżycach

MAPA PROCESÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W BEŁŻYCACH

PROCESY ZARZĄDCZE


ZARZĄDZANIE
URZĘDEM
MIASTA
 
 
 


PROCESY PODSTAWOWE

K
L
I
E
N
T

U
R
Z
Ę
D
U

 

O
B
S
Ł
U
G
A

I
N
T
E
R
E
S
A
N
T
A

  OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

K
L
I
E
N
T

U
R
Z
Ę
D
U

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI MIENIEM
 
OBSŁUGA PODATKOWA
 
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI
 
OBSŁUGA SPRAW CYWILNYCH
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

  ZARZĄDZANIE
IT
  ARCHIWUM   ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
 


 
Free business joomla templates