• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta Małgorzata Obel Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoby fizyczne – decyzja dostarczana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru, a osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek na podstawie wypełnionej deklaracji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku od nieruchomości na określonym formularzu, natomiast osoby prawne składają deklarację na podatek od nieruchomości do 15 stycznia danego roku lub 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok dostarczone w terminie do 28 lutego danego roku, zaś wszelkie zmiany w ciągu roku są załatwiane niezwłocznie.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
W przypadku osób prawnych odwołanie nie przysługuje, natomiast osobom fizycznym przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

DO POBRANIA:

DEKLARACJE PODATKOWE DO POBRANIA w formacie .pdf:

Podatek od nieruchomości od 01.07.2019r.

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. (otwórz.pdf >>)

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz.pdf >>)

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz.pdf >>)

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane pozostałych podatników. (otwórz.pdf >>)

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości. (otwórz.pdf >>)

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz.pdf >>)

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz.pdf >>)

 

Podatek od nieruchomości do 30.06.2019r.

 • IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( otwórz.doc )
 • IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( otwórz.pdf )
 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości ( otwórz.doc )
 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości ( otwórz.pdf )
 • Załącznik ZN-1/A - Dane o nieruchomościach ( otwórz.doc )
 • Załącznik ZN-1/A - Dane o nieruchomościach ( otwórz.pdf )
 • Załącznik ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( otwórz.doc )
 • Załącznik ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( otwórz.pdf )

Deklaracje i informacje podatkowe z lat wcześniejszych:

 • IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (pobierz druk>>)
 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (pobierz druk>>)
 • Załącznik ZN-1/A - Dane o nieruchomościach (pobierz druk>>)
 • Załącznik ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (pobierz druk>>)

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 180 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates