• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i osób prawnych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i osób prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego - I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta Małgorzata Obel Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoby fizyczne – decyzja dostarczana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru, a osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek na podstawie wypełnionej deklaracji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku rolnego na określonym formularzu, natomiast osoby prawne składają deklarację na podatek rolny do 15 stycznia danego roku lub 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje dotyczące wymiaru podatku rolnego na dany rok dostarczane w terminie do 28 lutego danego roku, zaś wszelkie zmiany w ciągu roku są załatwiane niezwłocznie.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
W przypadku osób prawnych odwołanie nie przysługuje, natomiast osobom fizycznym przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

DO POBRANIA:

Podatek rolny od 01.07.2019r.

IR-1 informacja o gruntach. (otwórz>>)

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz>>)

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz>>)

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników. (otwórz>>)

DR-1 deklaracja na podatek rolny. (otwórz>>)

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz>>)

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz>>)

 

Podatek rolny do 30.06.2019r.

 • IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego ( otwórz.doc )
 • IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego ( otwórz.pdf )
 • DR-1 – Deklaracja na podatek rolny ( otwórz.doc )
 • DR-1 – Deklaracja na podatek rolny ( otwórz.pdf )
 • Załącznik ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych ( otwórz.doc )
 • Załącznik ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych ( otwórz.pdf )
 • Załącznik ZR-1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ( otwórz.doc )
 • Załącznik ZR-1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ( otwórz.pdf )

Deklaracje i informacje podatkowe z lat wcześniejszych:

 • IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego (pobierz druk>>)
 • DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (pobierz druk>>)
 • Załącznik ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych (pobierz druk>>)
 • Załącznik ZR-1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (pobierz druk>>)

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późn. zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 104 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates