• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku leśnego osób fizycznych i osób prawnych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku leśnego osób fizycznych i osób prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro,pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk, tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoby fizyczne – decyzja dostarczana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru, a osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek na podstawie wypełnionej deklaracji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku leśnego na określonym formularzu, natomiast osoby prawne składają deklarację na podatek leśny do 15 stycznia danego roku lub 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje dotyczące wymiaru podatku leśnego na dany rok dostarczane w terminie do 28 lutego danego roku, zaś wszelkie zmiany w ciągu roku są załatwiane niezwłocznie.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
W przypadku osób prawnych odwołanie nie przysługuje, natomiast osobom fizycznym przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

DO POBRANIA:

Podatek leśny od 01.07.2019r.

IL-1 informacja o lasach. (otwórz>>)

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz>>)

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz>>)

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników. (otwórz>>)

DL-1 deklaracja na podatek leśny. (otwórz>>)

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (otwórz>>)

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. (otwórz>>)

 

Podatek leśny do 30.06.2019r.

Deklaracje i informacje podatkowe z lat wcześniejszych:

W PODATKU LEŚNYM

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2002 r. z późn. zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates