• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy – I piętro, pok. nr 03

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Matyga tel. 81 516-27-38

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzja dostarczona jest pocztą za potwierdzeniem odbioru. Zadeklarowany podatek należy wpłacić w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem, umowa kupna – sprzedaży, kopia dowodu rejestracyjnego. Deklarację wraz załącznikiem należy złożyć w terminie do 15 lutego danego roku.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Bez zbędnej zwłoki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bełżyce.

UWAGI:
Podatnik zobowiązany jest informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu itp.

DO POBRANIA:

 • DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych( otwórz )
 • DT-1/A – Załącznik do deklaracji DT-1( otwórz )

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates